Akademinė sritis

Finansavimo peržiūrėjimas

Kada vyksta studentų finansavimo peržiūrėjimas?
Studento, studijuojančio nuolatinėse bei vientisosiose studijose finansavimo peržiūrėjimas įvyksta po dviejų studijų metų iki rugsėjo 20d. (po pavasario semestro), ištęstinių studijų studentams – po pusės savo studijų metų (atitinkamai iki rugsėjo 20d., jei po pavasario semestro, iki vasario 20d. po rudens semestro). Įstojusiems nuo 2012m. finansavimo peržiūrėjimas atliekamas kas metus.

Kaip rotuojami studentai, grįžę iš Erasmus?
Studentai rotuojami pagal praeito semestro vidurkį.

Kaip sužinoti, kelintas aš esu rotacijoje?
Savo vietą rotacijoje gali sužinoti pažiūrėjęs savo Informacinėje sistemoje https://klevas.vu.lt/pls/klevas/logon --> Rotacijų rezultatai.

Pasirenkamieji dalykai

Kur turėčiau kreiptis, jeigu nespėjau pasirinkt pasirenkamojo dalyko laiku?
Būtinai reikia kreiptis į fakulteto adminsitraciją. Nepasirinkus dalyko, studentas turi skolą.

Buvau pasirinkęs laisvųjų dalykų už 6 kreditus, nors reikėjo tik 3. O dabar duomenų bazėje vėl prašoma išsirinkt už 3 kreditus, tai jeigu nesirinksiu bus įrašyta skola, ar tie 3 papildomi kreditai bus įskaityti kitam semestrui?
Reikia nueiti į dekanatą (studijų skyrių) ir pasakyti, kad tau perkeltų turimus kreditus į kitą semestrą, tada jie ir bus įskaityti.

Turėsiu surinkti 3 kreditus, tačiau noriu lankyti 2 kreditų dalyką. Tai man dabar teks pasirinkti 2 dalykus po 2 kreditus?
Teks pasirinkti du dalykus po 2 kreditus, arba trūkstamą kreditą užpildyti vėlesniame semestre. Jokiu būdu negali būti nė vienu kreditu mažiau, negu nurodytas minimalus kreditų skaičius studijuojamoje studijų programoje.

Kur galima pasirinkti pasirenkamąjį dalyką?
Eini į https://klevas.vu.lt/pls/klevas/logon, pasirenki PD registracija ir turi būti pasirinkimai. Jeigu nėra, eik į dekanatą (studijų skyrių) ir pasakyk, kad nėra, galbūt įsivėlusi klaida.

Grįžus po akademinių atostogų, nesu pasirinkęs nei vieno pasirenkamojo dalyko. Ar reikia pasirinkti tą dalyką, kurį buvau pasirinkęs prieš metus ir kurį išsilaikiau, ar daryti nieko nereikia?
Nieko nereikia rinktis, tik nueik į dekanatą (studijų skyrių) ir pasakyk, ką mokeisi, kad tau užskaitytų.

 

Kursiniai, bakalauriniai darbai, praktika

Kas bus jei nerasiu vietos praktikai?
Jeigu nesusirasi pats, vietą praktikai tau padės surasti Universitetas. Jeigu reikia pagalbos ieškant, gali nueiti į dekanatą (studijų skyrių)

Ar įmanoma apsiginti kursinį darbą rudenį, t.y. per perlaikymus, jei dabar neparašiau?
Taip, galėsi apsiginti per perlaikymus, tik reikia susitarti su katedra, ar tavo darbas atitinka reikalavimus ir kada tiksliai bus gynimas, kad nepražiopsotum.

Kas būna, jei neparašai ar neapsigini kursinio darbo?
Jei neparašai kursinio darbo, gauni skolą ir kitais metais ją turi išsilaikyti.

 

Egzaminai

Kur bus paskelbta, kada vyksta egzaminai, atidėti dėl ligos?
Dėl ligos atidėtų egzaminų laikymas vyksta dėstytojo ir studento bendrai sutartu laiku. Kai kuriais atvejais, dekanatas nustato perlaikymų datas, todėl reikia sekti informaciją fakulteto puslapyje.

Kada reikės laikyti egzaminą, jei per pavasario semestro sesiją susirgau? Ar rugsėjo pradžioje, ar pasveikus birželio mėnesį? 
Egzaminų sesija gali būti pratęsta ne ilgiau kaip 1 mėnesiui, skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios. Taigi pavasario sesijos egzaminą reiktų laikyti rugsėjo mėnesį. Sesijos tvarkaraštis yra sudaromas dėstytojo ir studentų susitarimu.

 

Apeliacijos

Manęs netenkina egzamino įvertinimas. Ar įmanoma būtų kaip nors peržiūrėti savo darbą? 
Savo darbą peržiūrėti galima, tik reikia susitarti su dėstytoju. Darbai katedroje saugomi šešis mėnesius po egzamino laikymo. Jeigu norėsi rašyti apeliaciją, rekomenduotina savo darbą pamatyti.

Ar man praneš, kad apeliacija patenkinta arba atmesta? 
Taip. Ginčų nagrinėjimo komisijos pirmininkas, arba jo įgaliotas asmuo praneš e. paštu apie Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimą. Pagal universiteto studijų nuostatus, jokie sprendimai, taikomi studentui, laikomi negaliojančiais, kol ginčų nagrinėjimo komisija nepateikia galutinių išvadų.

 

Perlaikymai, skolos

Kada vyksta egzamino perlaikymai?
Perlaikymai vyksta pirmas dvi naujo semestro savaites.

Ką daryti susirgus perlaikymo metu? 
Pranešti dekanatui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir sutartu laiku atnešti neatvykimą pateisinantį dokumentą.

Jei iš pirmo semestro turiu skolą ir per perlaikymą taip pat nepavyko. Ar turiu dar progą rugsėjo menesį tą dalyką perlaikyti nemokamai? 
Ne, tokios galimybės nėra, teks kartoti kursą ir sumokėti už dalyko kreditus bei laikyti egzaminą, arba pasirašyti eksterno sutartį ir laikyti egzaminą eksternu.

Ką daryti, jei man tą pačią dieną yra dviejų egzaminų perlaikymas? Ar galima kurį nors egzaminą laikyti kitu metu? Kur tokiu atveju kreiptis? 
Bandyk tartis su dėstytojais, galbūt kuris nors leis perlaikyti kitu metu.

Kiek skolų turintis studentas šalinamas iš sąrašų? Kada skola yra laikoma akademine skola? Tarkim jei šį, pavasario semestrą, neišlaikysiu trijų ar keturių egzaminų ar jau būsiu šalinimas, ar per pakartotinę sesiją rudenį galėsiu sau ramiai viską perlaikyti?
Studentas šalinamas iš sąrašų, kai po perlaikymų turi daugiau nei 15 kreditų akademines skolas, tad net jeigu neišlaikytum visų dalykų dar turėtum antrą šansą per perlaikymus rudenį. Akademinė skola – tai per egzamino ar įskaitos perlaikymą neišlaikytas egzaminas (įskaita).

 

Kurso kartojimas

Ar reikia mokėti už kurso kartojimą neišlaikius įskaitos? 
Reikia.

Už ką reikia mokėti kartojantiems kursą? Ar tik už kreditus, ar ir už egzaminų perlaikymą? Ką reikėtų daryti sumokėjus įmoką?
Kartojantys kursą moka tik už kreditus, atskirai už egzamino laikymą mokėti nereikia. Kai jau reikės mokėti įmoką, ją sumokėjus, reikės nueiti į dekanatą (studijų skyrių) ir parodyti kvituką.

Ar man reikės mokėti už kreditus, jeigu aš nesu gavęs praeito semestro laisvojo dalyko įskaitos? Ir kada, jeigu reikės?
Taip, reikės mokėti, tačiau jei skolą gavai pavasario semestre, tai ir mokėti reikės tik kitą semestrą, kai kartosi kursą.

Pirmą pusmetį aš buvau neprileistas prie egzamino ir dabar turečiau kartoti to dalyko kursą... Ar prieš tai man reikia gauti kokius nors dokumentus?
Jokių dokumentų gauti nereikia, tik pranešk dėstytojui, o kai pasirodys dekanato (studijų skyriaus) skelbimas, reikės susimokėti. Prieš laikydamas egzaminą dar turėsi gauti egzamino lapelį.

 

Akademinės atostogos, studijų sustabdymas, nutraukimas, grįžimas į studijas

Iki kada galiu pasiprašyti akademinių atostogų?
Akademinių atostogų prašyti galima bet kada.

Ketinu grįžti iš akademinių atostogų. Dekanate (studijų skyriuje) sakė ateiti rugpjūčio 30 dieną atnaujinti studijas, tačiau paskutinę rugpjūčio - pirmą rugsėjo savaites būsiu užsienyje, ar įmanoma būtų atnaujinti studijas kitu laiku, jei taip - kokiu? Jei ne - kaip man elgtis?
Gali ateiti ir šiek tiek ankščiau, kai tik dekanatas (studijų skyrius) bus baigęs atostogauti. Taip pat vietoj tavęs gali ateiti tavo įgaliotas asmuo ir atnešti viską, ko reikia (prašymą ir gydytojo pažymą).

Norėčiau atnaujinti studijas, bet kitoje studijų programoje. Ką reiktų daryti?
Jeigu tavo senoji ir norima studijų programos skiriasi nei 15 kreditų, tuomet tau tereikia nueiti į dekanatą (studijų skyrių) ir parašyti prašymą. Jei bus vietų, tave turėtų priimti. Jeigu skirtingų dalykų daugiau, tuomet prieš įstojant į naują specialybę turėtum kaip laisvasis klausytojas išsilaikyti skirtumus, kad liktų ne daugiau, nei 15 kreditų.

Nutraukiau studijas, tačiau po metų vėl įstojau į pirmą kursą, tačiau, bet vis dar esu praeitų metų studentų sąraše. Ką man reikėtų daryti tam, kad mane išbrauktų iš praeitų metų sąrašo?
Nueik į dekanatą (studijų skyrių), ten parašyk prašymą, kad tave išbrauktų iš sąrašų.

Ankstesnis puslapis: Atstovai VU SA organuose Kitas puslapis: Socialinė sritis