Ginčų nagrinėjimo komisija

Gediminas Legas
Tel.: +370 62515754
gediminas.legas@ff.stud.vu.lt

Ilona Žilinskytė
Tel.: +370 60267788
ilona.zilinskyte@ff.stud.vu.ltArnoldas Solovjovas
Tel.: +370 63836830
arnoldas.solovjovas@ff.stud.vu.lt
Priėmimo – atestacijos komisija

Ilona Žilinskytė
Tel.: +370 60267788
ilona.zilinskyte@ff.stud.vu.lt

Akademinės etikos komisija

Ilona Žilinskytė
Tel.: +370 60267788
ilona.zilinskyte@ff.stud.vu.lt

Arnoldas Solovjovas
Tel.: +370 63836830
arnoldas.solovjovas@ff.stud.vu.lt