Stovėjimo aikštelė

<< Grįžti į pradinį puslapį

Pateikti prašymą užsiregistruoti į stovėjimo aišteles, rasite čia.

Naudinga informacija vairuotojams:

 • Vilniaus universiteto pastatų komplekse Saulėtekio al. 9 įrengta automatinė automobilių valstybinių numerių atpažinimo sistema, kontroliuojanti į automobilių parkavimo aikštelę įvažiuojančių/išvažiuojančių automobilių srautus;
 • Norint Universiteto alumnams arba ne Universiteto bendruomenės nariams, atvykstant į Universitetą įvažiuoti į aikštelę, būtina turėti specialų leidimą, kurį, gali išduoti kiekvienas VU padalinys ir pranešti tai  ne vėliau kaip prieš 1 valandą iki atvykimo. 
 • Leidimas galioja vienai transporto priemonei ir nesuteikia teisės stovėjimo aikštelėje rezervuoti stovėjimo vietą. Leidimas suteikia teisę statyti transporto priemonę bet kurioje laisvoje stovėjimo aikštelės vietoje, jeigu nėra stovėjimą draudžiančių ženklų. Tais atvejais, kai stovėjimo aikštelė yra užpildyta, statymas joje gali būti laikinai ribojamas, kol atsiras laisvų vietų.
 • Leidimų įvažiuoti išdavimą administruoja Universiteto Turto valdymo ir paslaugų centras. Leidimas suteikiamas Universiteto bendruomenės nariui paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuojant apie leidimo suteikimą ir jo galiojimo terminą ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas nuo paraiškos pateikimo.
 • Leidimas suteikia teisę stovėjimo aikštelėse statyti transporto priemones kasdien nuo 0.00 valandos iki 24.00 valandos, bet ne ilgesniam nei 240 valandų (10 parų) nepertraukiamam laikotarpiui. Leidimai ilgesniam stovėjimui suteikiami tik išimtiniais atvejais.  Norėdami gauti tokį leidimą, turite užpildyti naują paraišką, pateikdami argumentus, kodėl yra reikalingas toks leidimas.
 • Universiteto bendruomenės narys ar svečias, įvažiuodamas į stovėjimo aikštelę ar išvažiuodamas iš jos, privalo užtikrinti, kad transporto priemonės valstybinis numeris būtų švarus ir numerio atpažinimo įranga galėtų jį nuskaityti.
 • Viršijus nustatytą nepertraukiamą stovėjimo laiką neturint tam teisę suteikiančio leidimo, nesilaikant stovėjimo aikštelės ženklinimo ar saugaus eismo reikalavimų:
  • pirmą kartą yra įspėjama elektroniniu paštu;
  • antrą kartą – išduoto leidimo galiojimas yra sustabdomas 30 dienų;
  • trečią kartą – leidimo galiojimas Universiteto Turto valdymo ir paslaugų centro atsakingos darbuotojo sprendimu stabdomas vieneriems metams.
 •  Universiteto alumnus arba ne Universiteto bendruomenės narius, kurie nesilaiko viršiau pateiktų reikalavimų, apsaugos darbuotojai turi teisę įspėti ir nurodyti, kaip tinkamai įvažiuoti ar išvažiuoti iš stovėjimo aikštelių ar jose statyti transporto priemones.