2017 06 03

Papildomas paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimas


VU_SA_FF_Logo.png

Primename, jog papildomas paraiškų priėmimas socialinei stipendijai gauti pavasario semestrą yra vykdomas nuo gegužės 29 dienos iki birželio 6 dienos.

Socialines stipendijas gali gauti pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), įskaitant valstybės nefinansuojamus studentus, ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

– Yra iš nepasiturinčių šeimų ar gyvenantys vieni asmenys, gaunantys socialinę pašalpą;

– Turi 45 procentų ir mažesnį darbingumo lygį;

– Yra ne vyresni nei 25 metų ir jiems iki pilnametystės buvo nustatyta globa arba abu tėvai (ar vienintelis iš  turėtų tėvų) yra mirę.

Pretendentai į šią stipendiją negali turėti daugiau nei vieną akademinę skolą, būti sustabdę studijų ar išėję akademinių atostogų. Socialinę stipendiją skiria Valstybinis studijų fondas. Paraiškos priimamos du kartus per metus. Šios stipendijos dydis yra 3,25 BSI.

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia). Primename, kad pagrindiniai paraiškų priėmimai vyksta du kartus per metus:

rudens semestrą (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.
pavasario semestrą (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.


Likus lėšų, papildomi paraiškų priėmimai vyksta kiekvieną mėnesį. Apie juos skelbiama Valstybinio studijų fondo tinklalapyje.

Daugiau informacijos rasite čia.