2017 06 21

VU SA FF dėstytojams teikė grįžtamąjį ryšį


Artboard 1.png

Per 2017 metų pavasario semestrą VU SA FF rengiamos studentų focus grupės suteikė 8 grįžtamuosius ryšius skirtingiems Fizikos fakulteto dėstytojams.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) teikiamas grįžtamasis ryšys yra studentų ir dėstytojų semestro metu vykdoma komunikacijos forma, kuri padeda gerinti tarpusavio bendradarbiavimą, sudaro galimybę visiems VU studentams įsitraukti ir tiesiogiai dalyvauti studijų tobulinimo veikloje išsakant savo nuomonę apie studijuotus dalykus. Ši iniciatyva padeda ieškoti kompromisų realiuoju laiku bei nustatyti tiek studentams, tiek dėstytojams pastebimas studijų problemas ir rasti jų sprendimo būdus.

VU SA rengia focus grupes, kuriose studentai gali anonimiškai išsakyti savo nuomonę apie studijų modulius, matomas jų spragas, bei teikti pasiūlymus jiems gerinti. Gauti studentų atsiliepimai yra sukonspektuojami ir pateikiami dėstytojui. VU SA FF dvejiems metams (2016–2018) buvo nusimačiusi atlikti 10 grįžtamųjų ryšių. Nors pirmaisiais šio laikotarpio metais suteiktas tik vienas grįžtamasis ryšys, per 2017 metų rudens semestrą jau pateikti 3, o vien per pavasario semestrą – netgi 8 grįžtamieji ryšiai skirtingiems dėstytojams iš studentų ir vienas iš dėstytojo studentams.

„Nors suteiktų grįžtamųjų ryšių skaičius gana aukštas, svarbiausiu prioritetu mums išlieka ne kiekybė, o focus grupių nauda keliant studijų kokybę mūsų fakultete. Dirbdami atsakingai laikomės savo įsipareigojimų ir tikimės, jog kuo toliau, tuo labiau bus atsižvelgta į grįžtamojo ryšio teikiamus privalumus ir ši komunikacijos forma taps neatsiejama studijų proceso dalimi“ – teigė akademinio proceso reikalų koordinatorius Vakaris Narkevičius.