2017 07 03

Dalyvavome VU SA vasaros mokymuose


20170629_185101.jpg

Birželio 29 – liepos 2 dienomis Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Fizikos fakultete (VU SA FF) komanda dalyvavo Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) vasaros mokymuose. Užsiėmimų metu studentai susipažino su VU SA nuveiktais darbais bei išsikeltais tikslais, diskutavo apie Lietuvos aukštojo mokslo ateitį su švietimo ir mokslo viceministru, generavo idėjas pokyčiams Vilniaus universitete bei jas pristatė VU bendruomenės reikalų prorektorei.

Mokymus pradėjo VU SA prezidentas Egidijus Kinderis, pristatęs atliktus VU SA darbus ir naujai iškeltus tikslus. Filologijos fakulteto profesorius Paulius Vaidotas Subačius  supažindino su VU vaidmeniu pasaulyje praeityje ir šiandienos kontekste. Buvęs organizacijos prezidentas Andrius Uždanavičius pasakojo apie VU SA istoriją ir strategiją.

Antrąją dieną buvo gilinamasi į Bolonijos procesą ir „Europos aukštojo mokslo erdvę“ (EHEA), diskutuojama apie aukštojo mokslo (AM) naujienas, sistemą, bei numatomas ateities kryptis. Grupėse galvoti pasiūlymai VU studijų skyriams – kurtos veiklos gairės, kryptys ir lūkesčiai. Mokymų dalyviai detaliai susipažino su VU SA struktūra, o vakare dalyvavo diskusijoje su VU SA alumnais – Ervinas Spūdys, Raimundas Balčinaitis ir Artūras Šaltis dalinosi savo patirtimi būnant VU SA ir po jos.

Nagrinėta Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) ataskaita, apžvelgti AM pokyčiai ir tendencijos. Diskusijoje su Švietimo ir mokslo viceministru Giedriumi Viliūnu aptartas Lietuvos universitetų konsolidavimo klausimas. Studentai dirbo grupėse ir vieni kitiems pristatė savo mintis UNICA konferencijos temomis: universiteto socialinė dimensija, aplinkosauga, pabėgėlių integracija į universitetą ir daugelis kitų. Taip pat analizavo ir bandė išspręsti keblias situacijas, su kuriomis gali susidurti bet kuris VU SA narys.

Ketvirtąją dieną mokymų dalyviai VU bendruomenės reikalų prorektorei Birutei Švedaitei-Sakalauskei siūlė savo idėjas universiteto vidinės komunikacijos, lygių galimybių bei kitomis su pokyčiais Vilniaus universitete susijusiomis temomis.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje visuomeninė, ne pelno siekianti, nepolitinė, ekspertinė švietimo organizacija, atstovaujanti studentų interesams Vilniaus universitete bei už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studentų saviraiškai.