2017 07 12

Per 2016-2017 mokslo metus Fizikos fakultete įvyko 9 SPK posėdžiai


Studijų programų komitetai (SPK) – tai dariniai, kurių paskirtis vadovauti studijų programoms (SP), jas tobulinti, užtikrinti SP rezultatų įgyvendinimą.

Per 2016-2017 mokslo metus įvyko 9 SPK posėdžiai – triskart daugiau, negu praeitais metais.

 

Į posėdžius rinkosi Fizikos, Taikomosios fizikos (2 posėdžiai), Telekomunikacijų fizikos ir elektronikos (bakalauro ir magistro SP), Kompiuterinės fizikos ir modeliavimo, Optoelektronikos medžiagų ir technologijų, Medžiagotyros ir puslaidininkių fizikos, Lazerinės fizikos ir optinių technologijų programų komitetai.

Per šiuos posėdžius buvo nagrinėjamos VU studentų informacinės sistemos (VUSIS) apklausos, bei studentų atstovų iš focus grupių metu surinktos informacijos paruošti problemų aprašai.

Pagrindiniai komitetų nutarimai:

         Studijų programoje Fizika bus įdėti su elementariųjų dalelių fizika (norintiems įsitraukti į CERN veiklą) susiję pasirenkamieji dalykai;
         Taikomosios fizikos SPK pakeistas suinteresuotų šalių atstovas;
         Norima Taikomosios fizikos SP papildyti biofizikos pasirenkamaisiais dalykais (siūlymas FF tarybai dar nepateiktas);
         Dalyke Aukštoji matematika (I) bus apkeistos dėstomos temos (bus pradedama nuo ribų ir išvestinių, nes jų reikia jau semestro pradžioje dalyke Bendroji/Eksperimentinė fizika (I));
         Programoje Lazerinė fizika ir optinės technologijos dalykas Optinis ryšys pakeistas į Mikro ir nanodarinių formavimo technologijos;
         Programa Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika perdaryta į anglų kalbą.

Studentų atstovų koordinatorius Marijus Ambrozas teigė: „Džiugu, kad jau ir mūsų fakultete Studijų programų komitetai tampa gyvais veikiančiais organais. Nors susirinko toli gražu ne visi SPK (tik 8 iš 15), kai kurie komitetai tampa geru pavyzdžiu (keli jau turi susiplanavę posėdžius rudenį), tad manau, kad šimtaprocentinė SPK statistika tėra tik laiko klausimas. Žinoma, tai labiau įpareigoja ir mus, studentus, kuo aktyviau reikšti savo nuomonę, nes tik tokiu būdu galime pasiekti norimus pokyčius. Dabartinis VUSIS apklausų pildomumas yra per mažas, kad komitetai galėtų daryti vienareikšmiškas išvadas ir imtis teisingų veiksmų, todėl kviečiu visus nepagailėti savo laiko ir užpildyti apklausas kuo išsamiau bei drąsiai kontaktuoti su studentų atstovais, jeigu tik turite kokių nors nusiskundimų dėl studijų. Vieningai už studentų ateitį!