2017 10 02

Fizikai dalyvavo studentų atstovų SPK mokymuose


IMG_2345-01.png

Rugsėjo 30 – spalio 1 dienomis VU Puvočių praktikos bazėje vyko VU SA organizuojami mokymai studentų atstovams Studijų programų komitetuose.

Studijų programos komitetas (SPK) – tai darinys, skirtas užtikrinti studijų programos įgyvendinimą, jos kokybę bei aktualumą. Į komitetų sudėtis įeina ir bent po vieną VU SA deleguotą studentų atstovą, kuriems ir buvo organizuojami šie mokymai. Fizikos fakulteto studentai drauge su savo kolegomis iš kitų VU padalinių kėlė savo kompetencijas nagrinėdami VU teisinius dokumentus, gilindamiesi į studentų apklausų rezultatus, Studijų programų išorinio vertinimo išvadas bei studijuodami dalykų aprašus. Atstovai taip pat savo jėgas turėjo išbandyti praktinių užduočių metu – buvo vykdomos susitikimų su tikslinėmis studentų grupėmis bei SPK posėdžių simuliacijos.  Simuliacijas moderavęs VU SA FF atstovų koordinatorius Marijus Ambrozas teigė: „Labai džiugu matyti, kad kasmet studentų atstovai SPK atrodo vis stipriau – moka ne tik pasirinkti tinkamus argumentus prieš diskusiją, bet sugeba taip pat gerai reaguoti ir diskusijos metu, nepasimeta. Manau, kad po šių mokymų atstovai ne tik bus dar labiau motyvuoti veikti, bet ir galės lygiavertiškai ir aktyviai dalyvauti diskusijose tikrų SPK posėdžių metu.“ Taip pat mokymų metu studentai buvo supažindinti su metų veiklos planu, kuriame numatyta rengti susitikimus su savo studijų programų studentais ir taip išsiaiškinti pagrindines jiems kylančias problemas, jas pristatyti SPK nariams ir pabandyti rasti jų sprendimo būdus SPK posėdžių metu. Pasak Marijaus Ambrozo, labai svarbu, kad studentai nebūtų pasyvūs ir sureaguotų, kai atstovai juos kvies į susitikimus, bei, kad nebijotų savo nuomonę apie studijas išsakyti kuo atviriau, nes geriausių rezultatų galima siekti tik studentams aktyviai įsitraukiant į studijų proceso gerinimą. Žinių apie organizuojamus susitikimus iš savo programų studentų atstovų sulauksite jau netrukus.