2017 10 28

Nuo rugpjūčio mėnesio įvyko 2 SPK posėdžiai


spkruduo-01.png

Dviejų Studijų programų komitetai jau posėdžiavo ir svarstė programų tobulinimo galimybes bei ėmėsi veiksmų joms įgyvendinti.

Studijų programų komitetai (SPK) – dariniai, atsakingi už studijų programų rezultatų įgyvendinimą, jų kokybę bei aktualumą. Rugpjūčio pabaigoje jau posėdžiavo Taikomosios fizikos, o rugsėjo viduryje – Telekomunikacijų fizikos ir elektronikos SPK.

Telekomunikacijų fizikos ir elektronikos SPK svarstė galimybę į Studijų programą įtraukti kursą „Ryšio tinklų darbo principai ir tendencijos“, taip pat buvo svarstomas privalomos inžinerinės praktikos įtraukimo į programą klausimas, spręstos problemos su programoje jau esamais dalykais. Galutiniai sprendimai turėtų būti priimti netolimoje ateityje.

Taikomosios fizikos komitetas nusprendė  Studijų programą papildyti dviem pasirenkamaisiais dalykais: „Įvadu į gyvų sistemų fizika“ (II semestre vietoje dalyko „Kompiuterių taikymas II“) ir „Nanotechnologijomis ir jų taikymais“ (IV semestre). Šie programos pakeitimai jau buvo pristatyti Fizikos fakulteto Tarybai rugsėjo 22 d. vykusio posėdžio metu. Taryba pakeitimus patvirtino, tad jie turėtų įsigalioti nuo kito semestro (dalykų pavadinimai dar gali kisti).

Taip pat rugsėjo 22 d. vykusiame Tarybos posėdyje buvo svarstomos kandidatūros Lietuvos mokslo premijai gauti, vardinių stipendijų nuostatai, Šviesos technologijų Studijų programos komiteto sudėtis, norimo išleisti vadovėlio „Kvantinė teorija“ (autorius – L. Valkūnas) recenzentai.