2017 12 11

Savaitgalį vyko VU SA FF išvažiuojamieji žiemos mokymai


Gruodžio 8-10 dienomis Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Fizikos fakultete (VU SA FF) nariai dalyvavo išvažiuojamuosiuose žiemos mokymuose. Užsiėmimų metu, studentai susipažino su vasaros metu iškeltais tikslais bei mėgino sukurti planą, kaip juos įgyvendinti, taip pat mokėsi dirbti kaip komanda, kėlė savo asmenines kompetencijas ir gilino žinias apie VU SA. Mokymus vainikavo diskusija apie Fizikos fakulteto ir mokslo bei studijų ateitį su VU FF taryba.

Mokymai prasidėjo nuo susipažinimo su pokyčių kepure (PK) – bendrais šių metų tikslais, įgyvendinamais visos organizacijos mastu ir metų veiklos planu (MVP) – dokumentu, kuriame yra numatyti pagrindiniai tikslai ir uždaviniai jiems pasiekti. Išnagrinėję dokumentus nariai susipažino ir su VU SA istorija, kurią papasakojo buvęs VU SA prezidentas Andrius Uždanavičius. Tai mokymų dalyviams padėjo įsivaizduoti ne tik studentiškų organizacijų, bet ir pačių universitetų kilmę ir raidos etapus, bei pažvelgti į istorinius įvykius iš kiek kitos perspektyvos.

Šeštadienio rytą pradėjome bandant suvaldyti save – VU SA FF Valdybos narė Ilona Žilinskytė pristatė būdus, kaip galima geriau suprasti ir kontroliuoti save. Dienai įpusėjus su VU SA EVAF pirmininku Klaudijumi Meliu diskutavome, koks turi būti viešasis kalbėjimas. Šis pasidalino daugeliu naudingų patarimų, kaip savo kalbą padaryti efektyvesne ir išgirsta. Vėliau jis su kolege Julija Lekavičiūte iš VU SA Institucinio stiprinimo fondo (ISF) komisijos, paaiškino skirtumus tarp komandos ir grupės žmonių, įvardino naujai susiformavusios komandos problemas skirtingose jos formavimosi stadijose ir išbandė keletą praktinių užsiėmimų. Vakare VU SA planavimų koordinatorius Ignas Gaižiūnas bei buvęs VU SA FF pirmininkas Rokas Budrys padėjo dalyviams pasitikrinti savo kurtų veiklos planų efektyvumą ir pasiruošimą juos įvykdyti realių situacijų simuliacijoje. Baigėme dieną bendraudami su VU SA FF veteranais, klausantis istorijų ir patarimų.

Paskutiniosios dienos rytas prasidėjo diskusija su VU SA prezidentu Egidijumi Kinderiu ir naujuoju VU FF Tarybos pirmininku Miku Vengriu. Jos metu studentai aptarinėjo Fizikos fakulteto ateitį, sužinojo profesoriaus nuomonę aukštojo švietimo, studijų organizavimo klausimais ir vertinimo sistemų klausimais. Po diskusijos kartu su koordinatorėmis iš VU SA Centrinio biuro pasiskirstėme į dvi grupes ir konkuravome strateginiame žaidime, kurio metu dvi komandos stengėsi kuo geriau sukurti tariamą renginį. Mokymai pasibaigė VU SA FF pirmininko Gedimino Lego palinkėjimu: „Tegul per šias tris dienas įgytos kompetencijos nenueina veltui ir tampa ne papildomų žinių našta, o motyvacija veikti ir tobulėti dar labiau – neužmirškime mokymų metu nusimatytų planų ir pradėkime juos vykdyti jau rytoj! Vieningai Už Studentų Ateitį!” 

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje visuomeninė ekspertinė švietimo organizacija, efektyviai atstovaujanti studentams Vilniaus universitete bei už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studentų saviraiškai.