2017 12 19

Per lapkritį ir gruodį įvyko 3 SPK posėdžiai


Studijų programų komitetai (SPK) – dariniai, atsakingi už studijų programų rezultatų įgyvendinimą, jų kokybę bei aktualumą. Per pastaruosius du mėnesius įvyko trijų SPK posėdžiai, taip pat gruodžio 22 d. turėtų įvykti dar vienas – Kompiuterinės fizikos ir modeliavimo – SPK posėdis. Lapkričio – gruodžio mėnesiais posėdžiavo Telekomunikacijų fizikos ir elektronikos (magistro), Energetikos fizikos bei Lazerinės technologijos studijų programų komitetai.

Telekomunikacijų fizikos ir elektronikos (magistro studijų programos) komitetas nusprendė, kad į studijų programą reikia įtraukti pasirenkamąjį dalyką, kad studentai galėtų kryptingiau mokytis arba telekomunikacijas, arba elektroniką. Koks bus pasirenkamasis dalykas dar iki galo neaišku, šiuo metu ieškomi dėstytojai, kurie norėtų parengti pasirenkamąjį dalyką, tada bus gryninama jo tema ir galutinai svarstomas dalyko įtraukimas. Taip pat komitetas nusprendė kito semestro paskaitų tvarkaraštį sudarinėti pasitariant su studentais, kad šiems būtų galima geriau derinti darbą ir studijas.

Energetikos fizikos SPK svarstė galimybę apjungti dalykus Kompiuterių architektūra ir taikymai, bei Kompiuterinė grafika ir įtraukti dalyką Išmanieji tinklai. Galutinis sprendimas bus priimtas, kai bus paruoštas dalyko Išmanieji tinklai aprašas. Taip pat komitetas nusprendė programoje mažinti branduolinės energetikos dalykų kiekį – pirmas žingsnis to link padėtas nusprendus sujungti dalykus Eksperimentinė branduolio fizika ir Atomo ir branduolio fizika (jungtinis dalykas bus dėstomas VI semestre). Taip pat buvo svarstomos galimybės į programą įtraukti bendrosios chemijos dalyką, taip pat daugiau su energetika susijusių dalykų (vėjo energetika, energetikos politika ir ekonomika ir pan.), bei kai kuriuos kitus dalykus papildyti temomis apie jų pritaikymą energetikoje.

Lazerinės technologijos SPK aptarė 2016 m. vykusio programos išorinio vertinimo rezultatus, nagrinėjo studentų nuomonę apie programą, svarstė programos sujungimo su Lazerinės fizikos ir optinių technologijų programa galimybę, bet kol kas konkrečių sprendimų nerado.

 

VU SA FF Atstovų koordinatorius Marijus Ambrozas teigė: „Nemažai studijų programų komitetų mūsų fakultete jau pradeda noriai dirbti, tačiau didžioji dalis komitetų narių nemato pačios studijų programos ir visų jos problemų taip gerai, kaip tai mato studentai. Mes per savo studijų laikotarpį mokomės daug dalykų ir pamatome daug skirtingų dėstytojų bei skirtingų metodikų, todėl galime jas lyginti ir geriau pastebėti jų trūkumus. Dėl šių priežasčių yra labai svarbu, kad studentai gausiai reikštų savo nuomonę apie studijas – taip mes sukuriame galimybę studijų programų komitetams produktyviai dirbti. Labai svarbu, kad pildytumėte VU IS apklausas semestro gale, o jeigu nenorite laukti semestro galo ir turite bet kokių nusiskundimų dėl savo studijų programos kokybės, arba pasiūlymų jos tobulinimui, visada galite parašyti el. paštu atstovai@.ff.vusa.lt