Išmokos neįgaliesiams

 

Visų rūšių išmokos neįgaliesiems teikiamos 45% ir mažesnį darbingumo lygį turintiems studentams, kurie neturi akademinių skolų ir atitinkamoje studijų pakopoje (bakalauro, magistro, vientisųjų studijų) studijuoja pirmą kartą.

Skiriamos šių rūšių išmokos:

  • specialiesiems poreikiams tenkinti – 54 EUR kas mėnesį;
  • studentams, mokantiems už mokslą, gali būti skirta finansinė 3,2 BSI (121,6 €) dydžio išmoka, studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Norintys gauti finansinę pagalbą Studijų direkcijai turi pateikti nustatytos formos prašymą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, neįgaliojo pažymėjimo kopiją (jei studentui yra sunku nugabenti dokumentus iki studijų direkcijos, jis gali juos atnešti į studentų atstovybę, kuri juos pristatys studijų direkcijai).

Prašymus šio tipo išmokoms gauti reikia pateikti VU Akademinių paslaugų ir paramos studentams skyriui, Saulėtekio al. 9, 109A

Daugiau »

 

 

Studijų prieinamumo užtikrinimas

Projektu „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ siekiama skatinti specialiųjų poreikių studentus siekti aukštojo mokslo. Neįgaliems studentams teikiama finansinė pagalba, skirta studijų prieinamumui didinti. Tikslinės išmokos gali būti naudojamos tik studijų reikmėms, t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti.

Tikslinės išmokos, 152 EUR per mėnesį, bus skiriamos studentams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantys visas šias sąlygas:

  1. turi teisės aktų nustatyta tvarka 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  2. aukštojoje mokykloje pirmą kartą (išskyrus neįgaliuosius, prieš tai nutraukusius studijas arba pašalintus iš aukštosios mokyklos, vėl pradėjusius studijuoti) studijuoja:

                2.1. pagal pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;

                2.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;

                2.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;

                2.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);

  1. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Studentai, atitinkantys šiuos kriterijus, iki š. m. lapkričio  6d. į Studijų direkciją, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 109A kab., turi pristatyti:

  1. nustatytos formos prašymą;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

Tikslinių išmokų skyrimą reglamentuojantys teisės aktai:

Papildomą informaciją jums suteks Studijų direkcijos vyriausioji specialistė Jurgita Alonderytė-Venckienė (Saulėtekio al. 9, I rūmai, 109A kab., tel. (8 5) 219 3235, el. p. jurgita.alonderyte@cr.vu.lt.

Ankstesnis puslapis: Paskolos Kitas puslapis: Kompensavimas karo tarnybą atlikusiems