Ginčai

Pareiškimus dėl ginčų, susijusių su mokslo ir studijų veikla, tarp Universiteto studijuojančiųjų ir kitų bendruomenės narių, dirbančių tame padalinyje, išskyrus ginčus dėl akademinės etikos ir ginčus dėl darbo santykių, nagrinėja Padalinio ginčų nagrinėjimo komisija.

Pareiškimo dėl ginčo priežastys

Pareiškimus gali teikti kiekvienas Universiteto studijuojantysis, kuris mano, kad jo teisės yra pažeidžiamos.

Pareiškimų nagrinėjimo ypatumai

Pareiškimas gali būti pateiktas ne vėliau kaip per mėnesį nuo dienos, kurią pažeidimas padarytas ar paaiškėjo. Esant svarbioms termino praleidimo priežastims ir motyvuotam pareiškėjo prašymui Komisija terminą gali atnaujinti.

Pareiškimai įteikiami Padalinio asministracijai (Padalinio tarybos nustatyta tvarka galima ir elektroninė pareiškimo dėl ginčo forma).

Pareiškimas turi atitikti Vilniaus universiteto Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatuose numatytus formos reikalavimus.

Komisija privalo išnagrinėti gautą pareiškimą ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jo įregistravimo Padalinyje (vasaros atostogos nėra įskaičiuojamos). Sprendimu konstatuojamas pažeidimo arba jo nebuvimo faktas, sprendimuose ir rekomendacijose gali būti teikiami siūlymai Padalinio administracijai dėl mokslo ir studijų veiklos organizavimo, studijų rezultatų vertinimo tobulinimo.

Komisijos sprendimas ne vėliau kaip per 7  kalendorines dienas nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Centrinei ginčų nagrinėjimo komisijai.

Svarbu!

Pareiškimas dėl ginčo turi būti pagrįstas ir aiškiai motyvuotas, paremtas konkrečiais argumentais. Nežinant, kaip tinkamai parengti pareiškimą dėl ginčo, visuomet galima kreiptis į Padalinio studentų atstovybę. 

 

Daugiau informacijos: Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai

Ankstesnis puslapis: Apeliacijos Kitas puslapis: Egzaminai