Studijas reglamentuojantys dokumentai

Seimo ir Vyriausybės nutarimai:

VU Statutas

Mokslo ir studijų įstatymas

Komisijų ir komitetų nuostatai:

VU Akademinės etikos kodeksas

VU Akademinės etikos komisijos nuostatai

VU padalinio akademinės etikos komisijos nuostatai

VU Ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai

VU padalinio Ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai

Studijų programos komiteto nuostatai

VU nutarimai:

VU studijų nuostatai

VU praktikos reglamentas

Įmokų už studijas Vilniaus universitete mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka

Vilniaus universiteto studentų studijų finansavimo valstybės lėšomis skyrimo, nutraukimo ir sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas

Vilniaus universiteto stipendijų nuostatai

Vilniaus universiteto geriausiųjų studentų eilės sudarymo tvarka

Studentų siuntimo dalinėms studijoms į užsienį taisyklės

Studijų atnaujinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas

Asmens, studijavusio kitoje šalies ar užsienio šalies aukštojoje mokykloje ir norinčio tęsti studijas Vilniaus universitete, priėmimo tvarkos aprašas

Gretutinių studijų organizavimo tvarka

VU bendrųjų universitetinių studijų koncepcija

Studijų programų reglamentas

VU Užsienio kalbų mokymo(si) koncepcija

Studijų rezultatų įvertinimo ir baigimo tvarkos:

Studijų pasiekimų vertinimo tvarka

Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarka

Studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašas

Absolventų atsiskaitymo su Vilniaus universitetu tvarka

Diplomų, diplomų priedų ir diplomų priedėlių dublikatų išdavimo tvarka

Diplomų CUM LAUDE ir MAGNE CUM LAUDE išdavimo tvarka

Papildomų pažymų apie studijas išdavimo ir paslaugų teikimo tvarka

 

Ankstesnis puslapis: VU el. paštas Kitas puslapis: Protokolai